KHÓA HỌC NGẮN HẠN

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

TT NGHIỆP VỤ ĐÀO TẠO  

 

TT NGHIỆP VỤ ĐÀO TẠO
01 Giám Sát Thi Công Xây Dựng 14 Khảo Sát Địa Chất, Địa Hình CT
02 Chỉ Huy Trưởng Công Trình XD 15 Khảo Sát Công Trình Xây Dựng
03 Quản Lý Dự Án Đấu Tư XD 16 An Toàn Lao Động – Vệ Sinh LĐ

(Nhóm 1,2,3,4,5,6)

04 Giám Đốc Quản Lý Dự Án 17 Quản Lý Tòa Nhà, VH Nhà Chng Cư
05 Đấu Thầu Cơ Bản 18 Giám Đốc Quản Lý Tòa Nhà
06 Đấu Thầu Nâng Cao 19 Đọc Bản Vẽ Xây Dựng
07 Định Giá Xây Dựng 20 Kế Toán Trưởng
08 Lập Dự Toán Bóc Tách Khối Lượng 21 Kế Toán Tổng Hợp
09 Quản Lý Chi Phí, Thanh Quyết Vốn 22 Văn Thư Lưu Trữ
10 Hồ Sơ Hoàn Công, Thanh Quyết Toán 23 Văn Phòng Thống Kê
11 Kiểm Định Chất Lượng Công Trình 24 Môi Giới Bất Động Sản
12 Quản Lý Phòng Thí Nghiệm XD 25 Định Giá Bất Động Sản
13 Thí Nghiệm Viên Xây Dựng 26 Quản Lý Sàn Bất Động Sản

LĨNH VỰC ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM VIÊN XÂY DỰNG 

TT TÊN LĨNH VỰC
01 PP xác định các tính chất cơ – lý Bê tông nhựa và VLXD trong phòng và hiện trường.
02 Phương pháp xác định các tính chất cơ – lý của đất trong phòng và hiện trường.
03 Phương pháp thử các tính chất cơ – lý Vật liệu kim loại và Liên kết hàn
04 Kiểm tra chất lượng Bê tông bằng phương pháp không phá hủy
05 Phương pháp xác định tính chất cơ lý của gạch và VLXD trong phòng và hiện trường
06 PP xác định tính chất cơ lý của Bê tông và Vật liệu bê tông trong phòng và hiện trường
07 Thí nghiệm hiện trường kiểm tra độ toàn vẹn và sức tải của cọc
08 Kiểm tra chất lượng công trình đường bộ
09 Thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng hoặc giao thông

TƯ VẤN XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

  • Hạng 1 ( Bộ Xây Dựng )
  • Hạng 2 ( Sở Xây Dựng TP. HCM)
  • Hạng 3 ( Sở Xây Dựng TP. HCM)