RSS  |  Đặt làm trang chủ  | Thứ bảy, 01/08/2015

ĐH Kinh Tế Quốc Dân tuyển sinh cao học 2013

 Căn cứ Thông tư 10/ 2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ vào Quyết định số 935/ QĐ-ĐHKTQD ngày 29/4/2011 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân;


 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2013 như sau:

1.Mục tiêu đào tạo: Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ nhằm trang bị kiến thức nâng cao về kinh tế, kinh doanh và quản lý, từ đó giúp học viên tăng cường khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn trong các lĩnh vực chuyên môn.

2.Chương trình đào tào Thạc sĩ gồm các chuyên ngành sau:

1-Thạc sĩ Kinh tế gồm các chuyên ngành:

. Kinh tế chính trị gồm các chuyên ngành hẹp:

 • Kinh tế chính trị
 • Lịch sử kinh tế

. Kinh tế học gồm các chuyên ngành hẹp:

 • Kinh tế học
 • Điều khiển học kinh tế
 • Thống kê kinh tế

. Kinh tế phát triển gồm các chuyên ngành hẹp:

 • Kinh tế phát triển
 • Kế hoạch phát triển
 • Kinh tế đầu tư
 • Kinh tế lao động

. Kinh tế quốc tế

. Kinh tế nông nghiệp

2-Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý gồm các chuyên ngành:

. Tài chính- Ngân hàng gồm các chuyên ngành hẹp:

 • Kinh tế Tài chính- Ngân hàng
 • Kinh tế bảo hiểm

. Kế toán gồm các chuyên ngành hẹp:

 • Kế toán, kiểm toán và phân tích

. Quản lý kinh tế gồm các chuyên ngành hẹp:

 • Kinh tế duc lịch
 • Quản lý công
 • Quản lý kinh tế và chính sách
 • Kinh tế và quản lý địa chính
 • Kinh tế và quản lý môi trường
 • Kinh  tế và quản lý thương mại
 • Quản lý công nghiệp

. Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành hẹp:

 • Logistics
 • Makerting
 • Nghiên cứu quản lý
 • Quản trị doanh nghiệp
 • QTKD du lịch và khách sạn
 • QTKD tổng hợp ( Viện QTKD)
 • QTKD tổng hợp ( Khoa QTKD)
 • QTKD quốc tế
 • QTKD bất động sản
 • QTKD nông nghiệp
 • Quản trị chất lượng

. Quản trị nhân lực gồm các chuyên ngành hẹp:

 • Quản trị nhân lực

. Kinh doanh thương mại gồm các chuyên ngành hẹp:

 • QTKD thương mại

. Hệ thống thông tin quản lý

 

3. Hình thức và thời gian đào tạo: Có 02 hình thức đào tạo: tập trung và không tập trung

- Hình thức đào tạo tập trung: thời gian đào tạo là 1.5 năm (học trong giờ hành chính)

- Hình thức đào tạo không tập trung: thời gian đào tạo là 2 năm (học ngoài giờ hành chính)

4. Nội dung thi tuyển: gồm 03 môn

4.1. Môn cơ bản:

-  Triết học: đối với chuyên ngành Kinh tế chính trị và Quản lý kinh tế.

-  Toán kinh tế: đối với các chuyên ngành còn lại.

4.2. Môn cơ sở:

Lịch sử các học thuyết kinh tế: đối với chuyên ngành Kinh tế chính trị.

Kinh tế học: đối với các chuyên ngành còn lại.

4.3. Ngoại ngữ (môn điều kiện): Thí sinh chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung: cách thức thi tuyển theo dạng thức trắc nghiệm.

Điểm xét tuyển: 250 (đối với tiếng Anh), đối với các ngôn ngữ còn lại sẽ công bố điểm xét tuyển sau.

Lưu ý: Không có trường hợp nào được miễn thi ngoại ngữ.

5. Điều kiện dự thi: Người dự thi phải có các điều kiện sau đây:

5.1. Điều kiện bằng cấp và thời gian công tác:

a) Thí sinh tốt nghiệp ngành Kinh tế, Kinh doanh và Quản lý có chương trình đào tạo đại học khác biệt không quá 20% so với chương trình của trường Đại học Kinh tế quốc dân:

- Nếu đăng ký dự thi đúng chuyên ngành không phải học bổ sung kiến thức (BSKT); Nếu dự thi khác chuyên ngành  phải học BSKT 3 môn;

- Tốt nghiệp loại khá, giỏi được dự thi ngay nếu đăng ký thi đúng chuyên ngành; các trường hợp khác được dự thi sau khi tốt nghiệp 1 năm.

b) Thí sinh tốt nghiệp ngành Kinh tế, Kinh doanh và Quản lý có chương trình đào tạo đại học khác biệt từ 20% đến 40% so với chương trình của trường Đại học Kinh tế quốc dân:

- Nếu thi đúng chuyên ngành: phải học BSKT 4 môn

- Nếu thi lệch chuyên ngành: phải học BSKT 7 môn

- Tốt nghiệp khá, giỏi được dự thi ngay nếu đăng ký đúng chuyên ngành; các trường hợp khác được đự thi sau 1 năm tốt nghiệp.

c)- Thí sinh tốt nghiệp ngành công nghệ, kỹ thuật, khoa học tự nhiên, kiến trúc, xây dựng, môi trường, nông- lâm nghiệp, pháp luật, chính trị, du lịch, quân sự, an ninh… có chương trình đào tạo đại học khác trên 40% so với chương trình của trường Đai học Kinh tế Quốc dân sau khi đã học bổ sung kiến thức 12 môn;

- Thí sinh tốt nghiệp ngành ngoại ngữ, hệ chính quy sau khi đã học bổ sung kiến thức 15 môn; Nhóm những thí sinh này sau khi tốt nghiệp 1 năm được dự thi vào ngành Quản trị Kinh doanh. QT Nhân lực, KD Thương mại, Hệ thống TTQL và Quản lý kinh tế nếu đang công tác trong lĩnh vực Kinh tế, Kinh doanh và Quản lý.

d) Thí sinh tốt nghiệp các ngành khác ngoài quy định ở các nhóm (a), (b), (c) có ít nhất 4 năm công tác liên tục trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh hoặc quản lý (tính đến thời điểm đang ký dự thi) đã học bổ sung kiến thức 15 môn được dự thi vào ngành Quản trị Kinh doanh, QT Nhân lực, KD Thương mại, Hệ thống TTQL và Quản lý kinh tế nếu đang công tác trong lĩnh vực Kinh tế, kinh doanh và quản lý.

e) Quy định riêng đối với chuyên ngành Kinh tế chính trị và Lịch sử kinh tế: Ngoài những quy định về học bổ sung kiến thức như trên, thí sinh dự thi phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Thí sinh tốt nghiệp đại học chính quy và phi chính quy ngành Kinh tế, Quản lý hoặc tốt nghiệp đại học chính quy ngành QTKD thuộc nhóm mục (a) và (b); tốt nghiêp ngành Chính trị thuộc mục (c) được phép dự thi nếu có ít nhất 4 năm kinh nghiệm công tác và phải học BSKT theo quy định.

- Thí sinh tốt nghiệp các chuyên ngành khác thuộc 4 nhóm (a), (b), (c), (d) có ít nhất 4 năm kinh nghiệm công tác và có chứng chỉ Lý luận chính trị cao cấp được dự thi và phải học BSKT theo quy định (được miễn học BSKT 3 môn chuyên ngành).

 

Ghi chú:

-Việc học BSKT đại học phải hoàn thành trước khi dự thi. Danh mục các môn học BSKT xem tại Phụ lục. Thí sinh khi đến đăng ký học BSKT mang theo Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm để xác định số môn cần phải học BSKT.

- Những thí sinh thuộc đối tượng quy định tại mục (d) phải có Quyết định tuyển dụng (hoặc hợp đồng lao động), Quyết định giao nhiệm vụ và các giấy tờ minh chứng thời gian công tác liên tục trong lĩnh vực Kinh tế, Kinh doanh, hoặc Quản lý.

5.2. Có đủ sức khỏe để học tập.

5.3. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.

6. Đối tượng và chính sách ưu tiên

6.1. Đối tượng:

a- Người có thời gian công tác 2 năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo Quy định của Chính phủ;

b- Thương binh, bệnh binh người có thẻ chứng nhận được hưởng các chính sách như thương binh;

c- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

d- Con liệt sĩ;

e- Con nạn nhân chất độc màu da cam;

f- Người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Ghi chú: Danh mục các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được quy định theo Chương trình 135 hoặc chương trình 30a của Thủ tướng Chính Phủ.

6.2. Các loại giấy tờ cần nộp để hưởng chính sách ưu tiên:

- Hợp đồng lao động (có công chứng), quyết định tiếp nhận hoặc điểu động đi công tác của cấp có thẩm quyền và xác nhận cuuar UBND Phường, Xã về việc cơ quan đó đóng tại địa bàn được ưu tiên (yêu cầu đối với đối tượng a).

- Bản sao (có công chứng) thẻ thương/bệnh binh hoặc các loại giấy tờ liên quan (yêu cầu đối với đối tượng b, c, d, e).

- Bản sao (có công chứng) chứng minh thư nhân dân, giấy khai sinh hoặc hộ khẩu và xác nhận của xã/phường nơi thí sinh cư trú (yêu cầu đối với đối tượng f).

6.3. Chính sách ưu tiên:

- Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản.

- Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

7. Học phí và kinh phí đào tạo

Sau khi trúng tuyển, học viên thực hiện nghĩa vụ đóng học phí và kinh phí đào tạo theo Quyết định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính và văn bản số 860/TB-ĐHKTQD ngày 22/08/2012 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

8. Học bổ sung kiến thức, ôn tập

8.1. Bổ sung kiến thức

- Thí sinh phải hoàn thiện chương tình BSKT trước khi dự thi theo quy định tại mục 5.

- Thí sinh đã có chứng chỉ BSKT hoặc chứng chỉ Sau đại học do Trường Đại học kinh tế Quốc dân cấp thì được miễn học bổ sung kiến thức với các môn tương ứng (chứng chỉ được cấp không quá 5 năm tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi).

- Thời gian đăng ký học và thi:

Nhóm

Thời gian đăng ký học

Thời gian học và thi

7,12 và 15 môn

Từ 22/11/2012- 05/12/2012

Từ 10/12/2012- 31/03/2013

3 môn chuyên ngành

Từ 22/11/2012- 21/12/2012

Thông báo trên website

-Thí sinh nhận Phiếu đăng ký học, lịch học và lịch thi cụ thể từng môn BSKT tại Viện Đào tạo Sau đại học hoặc từ website của Viện Đào tạo Sau đại học.

- Địa điểm đăng ký: Viện Đào tạo Sau đại học- trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Địa điểm học: sẽ thông báo cụ thể trên website Viện ĐTSĐH.

8.2. Ôn tập

- Các lớp ôn tập phục vụ cho kỳ tuyển sinh tháng 5/2013, bao gồm:

+ Toán kinh tế

+ Kinh tế học

+ Triết học

+ Lịch sử các học thuyết kinh tế

+ Tiếng Anh

-Thời gian đăng ký ôn tập: từ ngày 22/11/2012

( Lịch học cụ thể sẽ được công bố trên website của Viện ĐTSĐH)

-Địa điểm đăng ký: Viện Đào tạo Sau đại học- trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

9. Hồ sơ tuyển sinh:

- Thời gian phát hành: từ ngày 15/12/2012 đến ngày 28/02/2013

- Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 01/03/2013 đến ngày 15/03/2013

- Địa điểm phát hàn và nhận hồ sơ: Viện Đào tạo Sau đại học- trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Danh mục các giấy tờ cần nộp trong hồ sơ: đã được in trên bìa hồ sơ.

10. Chỉ tiêu tuyển sinh, giới thiệu thông tin tuyển sinh và thời gian thi tuyển

10.1. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể cho từng chuyên ngành sẽ được thông báo chính thức vào đầu tháng 03/2013 trên bảng tin và website Viện Đào tạo Sau đại học.

10.2. Giới thiệu thông tin tuyển sinh trình độ thạc sĩ:

Thời gian: 18h00, thứ sáu, ngày 11.01.2013

Nội dung: Giới thiệu chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, giải đáp thắc mắc về các vấn đề tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2013

Địa điểm: Hội trường A (Nhà văn hóa)- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

10.3. Thời gian thi tuyển và gửi giấy báo dự thi, giấy báo nhập học:

- Kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 5/2013.Lịch thi cụ thể sẽ được thông báo tại các bảng tin và trên website của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân/ Viện Đào tạo sau đại học vào tháng 04/2013.

- Giấy báo dự thi và giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển) sẽ được gửi cho thí sinh thông qua địa chỉ trên phong bì nộp kèm hồ sơ và thông báo trên website của trường Đại học Kinh tế Quốc dân/ Viện Đào tạo sau đại học.

- Thời gian gửi giấy báo dự thi: cuối tháng 04/2013.

- Thời gian gửi giấy báo nhập học: cuối tháng 07/2013.

12. Địa chỉ liên hệ:

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Địa chỉ: Tầng 2, Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

207 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Nộp hồ sơ nhập học
Bạn hãy điền đầy đủ thông tin theo mẫu sau:
Ngày sinh:
Mã bảo mật: Lấy lại ảnh bảo mật